Muitas pakalpojumi

Uzņēmums sniedz šādus pakalpojumus:

 • preču atmuitošana;
 • preču ievešana uz laiku;
 • vienreizējie galvojumi;
 • preču eksporta deklarāciju noformēšana;
 • preču izvešana uz laiku;
 • preču tranzīta deklarāciju noformēšana;
 • CMR aizpildīšana;
 • TIR Carnet noformēšana;
 • muitas noliktavas pakalpojumi:
  • preču uzglabāšana;
  • vienreizējie galvojumi;
  • preču apkope,remonts,marķēšana,šķirošana;
  • preču pagaidu uzglabāšana;
  • ES preču uzglabāšana.